DevelParcels

MatSpar Appen som kuttar matbudsjettet i to.
Versjon 1.0.ß
Installer
Skeedy Skeedy is a timetable app created by a student for students.
Versjon 1.1.ß
Installer
Mandelbrot Optimalisert rendreverktøy for Mandelbrot rekka
Versjon 1.0.ß
Installer(iOS) Installer(macOS)
Speaxer Delt høgtalar
Versjon 2.0.ß
Installer(iOS)
Compiler Compiler for WASM
Versjon 1.0.ß
Installer(iOS)
Fotoklient Fotoklient
Versjon 1.0.ß
Installer(iOS)
WASM Proj WebAssembly Prosjekt